CERKIEW BOJAŃSKA
Przedmieścia stolicy Bułgarii Sofii skrywają przepiękny obiekt sakralny datowany na XII wiek. Jest nim prawosławna świątynia nazywana Bojańską. Swoją unikatowość zawdzięcza doskonale zachowanym freskom, datowanym na 1279 rok. Przedstawiają postacie donatorów cerkwi sewastokratora Kałojana oraz jego żony Desisławy, zachowały się także portrety cara Konstantyna Tichego oraz carycy Ireny. Warto także zwrócić uwagę na realizm fresków co w zachodniej europie uwidoczniło się dopiero w okresie renesansu.