ZESPÓŁ ZAMKOWY W MIRZE
Na przełomie XV i XVI wieku w Mirze rozpoczęto budowę zamku na zlecenie Jerzego Illinicza. W 1568 roku zamek przeszedł w ręce rodziny Radziwiłłów co zaowocowało przebudową zamku w stylu renesansowym a następnie barokowym. Forteca a zarazem pałac ulegał w czasie swojego istnienia licznym zniszczeniom a zarazem odbudowom, tak było w 1655, 1706 roku i epoce napoleońskiej. Pełna restauracja twierdzy nastąpiła w końcu XIX wieku. Obecnie w zamku znajduje się muzeum, sale konferencyjne, restauracja i apartamenty do wynajęcia.
Architektura zamku składa się z kilku elementów: mury obwodowe mają 75 m długości zwieńczone w każdym rogu basztami. W XVI wieku zamek rozbudowano wzdłuż murów północnych i wschodnich o podłużny budynek, który w kolejnym wieku podniesiono do trzech kondygnacji i wykończono go w formie pałacu.