KATEDRA ŚWIĘTEGO JAKUBA W SZYBENIKU
Szybenik pod koniec XIII wieku otrzymał prawa miejskie. Podniesienie rangi miejscowości poniosło za sobą stworzenie planów budowy nowej świątyni. Początki budowy katedry datuje się na rok 1441. Pierwszym budowniczym został Giorgio Orsini, po jego śmierci budową kierowali Nicolo Fiorenitino, Bartłomiej i Jakub Mestrowie. Budowa trwała 124 lata. Uroczysta konsekracja nastąpiła w 1555 roku. Katedra jest największą budowlą sakralną wzniesioną wyłącznie z kamienia bez zaprawy murarskiej. Jest połączeniem wielu styli ale w szczególności gotyckiego z renesansowym.
Katedra św. Jakuba w Szybeniku została wpisana na listę światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO w 2000 roku.