KRAJOBRAZ KULTURALNY FERTO JEZIORA NEZYDERSKIEGO Granica Austrii i Węgier rozciąga się między innymi poprzez jezioro Nezyderskie. Jest to największy akwen o charakterze bezodpływowym. Wzmianki historyczne wspominają o okresowym całkowitym wyschnięciu tego jeziora. Obecnie nazywane jest morzem austriackim. Krajobraz regionu Ferto to idealna symbioza przyrody i działalności człowieka. Wiejski zabudowy przeplatają się z pałacami i rezydencjami węgierskich władców.