NEOLITYCZNE KOPALNIE KRZEMIENIA W SPIENNES
Rewolucja neolityczna zmieniła ludzki tryb życia z wędrownego w osiadły, zmiany dokonały się także w gospodarce żywieniowej. Zajęto się uprawą roli i hodowlą bydła a zbieractwo czy łowiectwo zostało tylko dodatkiem. W belgijskiej miejscowości Spiennes znajdują się kopalnie krzemienia, gdzie można naocznie zobaczyć w jaki sposób żyli ludzie tamtej epoki. Jest to ważne źródło historyczne dla archeologów, co zostało zauważone przez UNESCO wpisując kopalnie na swoją listę w 2000 roku.