DZIELNICA STAREGO MOSTU W MOSTARZE
Mostar to miasto, które najbardziej ucierpiało podczas wojen bałkańskich. Znajdowało się na styku 3 kultur (osmańskiej, śródziemnomorskiej i zachodnioeuropejskiej). Symbolem uniwersalizmu jest most łączący dzielnice. Powstał w XVI wieku. Mimo tego że został zniszczony, dzięki staraniom UNESCO i Banku Światowego, odbudowano go jako symbol pojednania kultur.