ALPEJSKIE OSADY PALOWE Na styku granic sześciu państw znajduje się jeden z ciekawszych cudów świata UNESCO. Alpejskie osady palowe inaczej Palafity to obiekty charakterystyczne dla epoki neolitycznej i brązu. Osiedla składają się z budynków stojących nad jeziorami i bagnami, dostarczają nam wielu informacji o życiu ludzi w tych epokach.