MONASTYR RILSKI
Dla Bułgarów jest symbolem walki z okupacją turecką. W tym miejscu w X wieku żył święty Iwan z Riły, który założył swoją pustelnię a jego służba Bogu wyniosła go na ołtarze prawosławia. Z czasem wokół jego grobu zaczął powstawać monastyr a miejsce to stało się centrum życia duchownego mieszkańców Bułgarii. W XIX wieku obiekt uległ spaleniu. Dzięki ofiarności wierzących i zgodzie władz tureckich odbudowano monastyr, który obecnie możemy podziwiać.