Zespół cerkwi skalnych w Iwanowie
Niedaleko Ivanova znajduje się kompleks monolitycznych cerkwi, kaplic, cel i klasztorów. Zostały wykute w skale w XII wieku dzięki inicjatywie patriarchy Bułgarii Joachima. Funkcjonował w nim nurt mistyczny hezychazm. Do XVII wieku kompleks zamieszkiwany był przez prawosławnych mnichów. Bardzo cennym zbytkiem są malowidła skalne datowane na XII-XIV wiek.