HISTORYCZNE CENTRUM SPLITU Z PAŁACEM DIOKLECJANA
Miasto Split jest obecnie drugim co do wielkości miastem w Chorwacji ustępując stolicy Zagrzebiowi. Wykopaliska archeologiczne pozwoliły odnaleźć ślady osadnictwa z czasów greckich. Mieściła się tutaj osada zwana Salona. Po etapie greckim Split przeszedł we władanie Imperium Rzymskiego. Szczególnie tą miejscowość ukochał sobie cesarz Djoklecjan, który wybudował w niej swój pałac, osiadając w nim po ustąpieniu z tronu. Do naszych czasów przetrwały: Złota Brama, perystyl, westybul i ruiny komnat cesarskich. Prócz zabytków czasów greckich i rzymskich Split może poszczycić się kościołami romańskimi z XII i XII wieku, pałacami w stylu gotyckim, renesansowym i barokowym.
Split został wpisany na listę Światowego Dziedzictwa w 1979 roku.