PAŁAC STOCLETA
Wybudowany w latach 1905-1911 na zlecenie Adolphea Stocleta przez austriackiego architekta Josefa Hoffmanna. Jest przykładem francuskiej secesji Art Nouveau. Pałac do dnia dzisiejszego pełni funkcję mieszkalną i nie jest udostępniany zwiedzającym. Posiada liczne dzieła sztuki Gustava Klimta, Bertolda Loefflera, Carla Otto Czeschki, Leopolda Forstnera, Michaela Powolnego, Franza Metznera i Kolomana Mosera. Sam budynek odznacza się równowagą, grą świateł i integracją z otoczeniem.