POŁUDNIK STRUVEGO
Wpisany na listę światowego dziedzictwa Unesco, stanowi dowód ludzkiego geniuszu. Jego długość to 2821 km. Zaczyna się w Fuglenes na przedmieściach Hammerfest i biegnie do Starej Nekrasiwki nad Morzem Czarnym. Badania nad pomiarami ziemi rozpoczął w mieście Tartu Georg Wilhelm von Struve. Jego wyznaczone punkty pomiary dały potężny impuls do rozwoju geografii i kartografii. Obecnie na liście Unesco znajduje się 34 punkty. Zaznaczone fizycznie poprzez krzyże, obeliski, kamienne kopce.