GROBOWIEC TRACKI W SWESZTARI
Ta budowla sakralna pochodzi z III w.p.n.e., odkryto ją w 1982 roku niedaleko miejscowości Swesztari. Unikatowe wnętrze grobowca obfituje w ciekawą dekorację architektoniczną. Zaliczyć do niej trzeba m.in. polichromowane kariatydy, kobiece reliefy i malowidła ścienne. Grobowiec Tracki w Swesztari został wpisany na listę światowego dziedzictwa w 1985 roku.