Grobowiec Tracki w Kazanłyku
Zabytkowy grobowiec datowany jest na IV wiek p.n.e., jest jednym z elementów starożytnej nekropolii trackiego miasta Seuthopolis. Z dużą dozą prawdopodobieństwa można stwierdzić że w kurhanie pochowany był możnowładca. Wskazują na to zachowane freski, przedstawiające obrzędy pogrzebowe. Jest to najlepiej zachowane malowidło z okresu hellenistycznego.