Miejskie wieże strażnicze (Beffroi).
Na terenie Flandrii i Walonii znajdują się 53 wieże miejskie. Wybudowano je w okresie średniowiecza i nowożytności, do najważniejszych ich zadań należało ostrzeganie przed niebezpieczeństwem za pomocą dzwonów umieszczanych na ich szczycie a także zwoływanie ludności na obrady miejskie. Z czasem wieże stały się symbolem zamożności miasta w której się znajdowała. Budowano je w różnych stylach (romańskim, gotyckim, renesansowym i barokowym), najczęściej były częścią ratusza.