Zajmuje powierzchnię ponad 40 000 hektarów, a usytuowany jest na Grenlandii. Na szczególną uwagę zasługuje krajobraz fiordu lodowego z wielkimi bryłami przesuwającymi się po morzu.