Wielki Plac w Brukseli.
Stolica Belgii Bruksela posiada unikatowy obiekt architektoniczny na skalę światową. Wielki plac został wybudowany w XIV wieku. Posiada kształt nieregularnego pięciokąta. W 1695 roku został zburzony przez francuskie bombardowanie, odbudowano go jednak w pełni. Do cennych obiektów znajdujących się przy placu zaliczamy ratusz miejski w stylu gotyckim, rezydencję królów hiszpanii Maison du Roi.