Beginki były jednym z największych ruchów religijno-społecznych w okresie średniowiecza. Swoją działalność zainicjowały w 1170 roku, kiedy to za namową wielu kobiet ksiądz Lambert le Bege utworzył stowarzyszenie pomagające biednym i chorym nie obarczone ślubami zakonnymi. Flandria stała się terenem gdzie ruch zakorzenił się na dobre. Tworzone przez nich osiedla składały się z budynków mieszkalnych, kościoła, zabudowań gospodarczych i terenów zielonych. Jeden z beginatów został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO w 1998 roku.