Wpisany na światową listę UNESCO w 200 roku, jest kwintesencją połączenia walorów naturalnych z działalnością człowieka. Spoiwem jest rzeka Dunaj. Dolina Wachau rozciąga się na długości 40 km od miasta Melk, gdzie znajduje się przepiękne opactwo z wyjątkową biblioteką i kolegiatą po miejscowość Krems. Na przestrzeni tych kilometrów jesteśmy świadkami cudów natury (nieregularne skały, podmokłe łąki, meandrująca rzeka) a także działalności człowieka (zamek Artstetten, winnice, urokliwe miasteczka wtulone w skały nad Dunajem).