ZESPÓŁ BAZYLIKALNY EUFRAZJANA W PORECU
W VI w.n.e. Porec zostało wchłonięte przez Cesarstwo Bizantyńskie. W tych czasach żył biskup tego miasta Eufrazjan. To dzięki jego wpływom sprowadzono architektów z Rawenny i Konstantynopola, którzy stworzyli wybitną bazylikę istniejącą do dnia dzisiejszego. Północna nawa świątyni posiada mozaiki bizantyńskie charakterystyczne dla panowania cesarza Justyniana Wielkiego. W 1997 roku zespół bazylikalny Eufrazjana został wpisany na listę światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO.